Missiya və Dəyərlərimiz


Missiyamız


Müştərilərimizə tullantıların idarəolunması və ətraf mühitlə bağlı öhdəlikləri təhlükəsiz, səmərəli və məsuliyyətli şəkildə həyata keçirməkdə dəstək olmaq. Müştərilərimizin məqsədlərinə uyğun hazırlanmış həll yolları və alətlər təqdim etmək.

Tullantıların idarəolunmasına və ekoloji problemlərin aradan qaldırılmasına hərtərəfli və daimi töhfə verməklə sənayə liderinə çevrilmək.


Dəyərlərimiz


Müştərilərimizin hədəfləri üzrə öhdəliyimiz

Peşəkarlıq və təcrübə

Şəffaflıq

Fəaliyyətimizin sənaye qanunvericiliyinə uyğun olması

Davamlılığa sadiqlik

İş yerində Sağlamlıq və Təhlükəsizlik standartlarının tətbiqi

Təşəbbüs və davamlı təkmilləşmə

Komanda işi