AVFALL Solutions Haqqında

Əsas fəaliyyətimiz müştərilərimizin iş ərazilərinə xüsusi istiqamətlər üzrə hər növ tullantı qablarının yerləşdirilməsi, təhlükəli və təhlükəsiz tullantırın vaxtı vaxtında təhlükəsiz daşınmasını və tullantıların utilizasiyası və zərərsizləşdirirlməsi əməliyyatlarını həyata keçirilməsini təşkil etməkdən ibarətdir...

Texnika və Avadanlıq

AVFALL Solutions Tullantıların İdarəolunması üzrə əməliyyatların vaxtı-vaxtında və peşəkar səviyyədə həyata keçirilməsi üçün sənaye üzrə dünya standartlarına cavab verən texnika və avadanlıqdan istifadə edir.

Truck leaving basement

Sertifikatlar

Serifikatlar

Sağlamlıq, Əmək Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit

AVFALL Solutions şirkəti Sağlamlıq, Əmək Təhlükəsizliyi və Ətraf Mühit sahəsində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi tərəfindən üzərinə qoyulmuş və Şirkətin fəaliyyətinə aid olan hüquqi öhdəlikləri tanıyır və qəbul edir...

HSE
Tractor

Keyfiyyət Siyasəti

AVFALL Solutions şirkətinin Keyfiyyət Siyasəti bütün işçilərin cəlb edilməsi ilə Tullantıların İdarəolunması xidmətlərinin ən effektiv formada həyata keçirilməsinə, müştərilərin tələb və gözləntilərinin səmərəli, sərfəli, vaxtı-vaxtında yerinə yetirilməsinə xidmət edir...

Xəbərlər