Nəqliyyat Vasitələrinin və Avadanlığın İcarəsi

AVFALL Solutions iştirak etdiyi layihələrdə daima beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq ən effektiv texnika və avadanlıq növlərindən istifadə edərək, sənaye üzrə ardıcıl uğurlara imza atmışdır. Sizə Tullantıların İdarə Olunması üzrə dünya standartlarına cavab verən nəqliyyat vasitələrinin, texnika və avadanlığın icarəsini təklif edirik.

Ətraflı

Yağ tullantıları üçün çənlər

Xüsusi tutum qabları

Biotəhlükəli - Tibbi tullantı qabları

Dənizdə istifadə olunan skiplər

Quruda istifadə olunan skiplər

Skip daşıyan yük maşınları

Meydança tipli yük maşınları

Özüboşaldan yarımqoşqular

Avtosisternlər

Vakuum tipli yük maşınları

Qarmaqlı yük maşınları

Forkliftlər

Yüngül yük maşınları