Çən Təmizləmə Əməliyyatları


AVFALL Solutions kiçik və böyük ölçülü neft, yeraltı drenaj və gəmi çənləri üçün etibarlı girişi təmin etmək üçün ən son texnologiya və avtomatlaşdırılmış çən təmizləmə sistemindən istifadə edir. Yüksək texnologiyalı idarə olunan yuyucu qurğularımız və güclü nasoslarımız vasitəsilə çən təmizləmə əməliyyatlarımızı beynəlxalq keyfiyyət səviyyəsinə çatdırmışıq.

Ətraflı

Qapalı Məkanlarda Təmizlik Xidmətləri

AVFALL Solutions su qızdırıcıları, istilik dəyişdiriciləri, neft, dizel, çirkab su çənləri kimi müvafiq qapalı məkanlar üzrə geniş çeşidli sənaye təmizləmə tələblərinə uyğun olaraq innovativ və effektiv həllər təklif edir. Qapalı məkanlara giriş və əllə təmizləmə əməliyyatları tərəfimizdən həmçinin təhlükəsizlik qaydalarına tam riayət etməklə həyata keçirilir.

  • Ultra yüksək təzyiqli püskürtmə

  • Kimyavi təmizləmə

AVFALL Solutions çən və sənaye təmizləmə xidmətlərini həm maye, həm də quru toz üçün müxtəlif yeni vakuum maşınları ilə tamamlayır.