Tullantıların Daşınması və Utilizasiyası

AVFALL Solutions müştəriləri hər növ tullantıların toplanması, daşınması və utilizasiyası üçün dünya standartlarına cavab verən və sertifikatlaşmış tullantı qabları və konteynerlərlə təmin edir.

Ətraflı
Vehicles

Biz aşağıda göstərilən tullantı növlərinin daşınma və utilizasiya xidmətlərini təqdim edirik:

 • Ofis və məişət tullantıları

 • Yemək və Qida tullantılar

 • Tikinti tullantıları

 • Plastik tullantılar

 • Taxta və taxta qırıntıları tullantıları

 • Təkər tullantıları

 • Metal tullantılar

 • Kağız və karton tullantıları

 • Tibbi tullantılar

 • Təhlükəli tullantılar

 • Kimyəvi tərkibli tullantılar

 • Yağlı materiallar tullantıları

 • Boya qabları və Boya tullantılar

 • Yağlı sular

 • İşlənmiş yağ tullantıları

 • Çirkab Su

 • Qazma palçığı

 • Digər

Keyfiyyətə zəmanət

Müştərilərdən qəbul edilən tullantılar təyinatı üzrə yerli qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq poliqonlara utilizasiya, basdırılma və yandırılmağa göndərilir.

Müştərilərimizdən qəbul edilən tullantıların utilizasiya prosesindən tam keçməsinə, tullantıların başqa ərazilərdə tərk edilməməsinə və ətraf muhitə zərər verilməyəcəyinə AVFALL Solutions tam zəmanət verir.