Texnika və Avadanlıq

AVFALL Solutions Tullantıların İdarəolunması üzrə əməliyyatların vaxtı-vaxtında və peşəkar səviyyədə həyata keçirilməsi üçün sənaye üzrə dünya standartlarına cavab verən texnika və avadanlıqdan istifadə edir.

Ətraflı

Skip daşıyan yük maşınları

Meydança tipli yük maşınları

Özüboşaldan yarımqoşqular

Avtosisternlər

Vakuum tipli yük maşınları

Qarmaqlı yük maşınları.

Forkliftlər

Yüngül yük maşınları

Quruda istifadə olunan skiplər

Dənizdə istifadə olunan skiplər

Biotəhlükəli- -Tibbi tullantı qabları

Xüsusi tutum qabları